Tổ yến Malayxia nguyên tổ

Giá bán: Liên hệ

  - +

  Giá cả chi tiết xin liên hệ Anh Nhất ( Xuân Kiều – Quảng Trạch – Quảng Bình )

  SĐT : +84984111528 ( Việt Nam )

  : +60147348962 ( Malayxia )

  Gmail : hongnhat1969@gmail.com

  Facebook : Yến Đảo Vũng Chùa